ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 1
2345678
91011121315
16181922
23262729
3031 

2021-05-21 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2021  წლის 21 მაისს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი უძღვებოდა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ოთხი საკითხის განხილვა:  1.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტის შედგენის თაობაზე. 2 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის 5 აპრილს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ №40-4021092112 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №12-41210951-41) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საკ. კოდი № 44.02.21.032) ელექტრონუ;ი აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის და სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 3სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის 18 მაისს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ №40-4021137112 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №12-41211381-41) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების თაობაზე“ - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 4 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის 19 მაისს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ №40 -402113975 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №12-41211406) -41 ,, სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან / და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრების საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 მარტის #33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - სენაკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ნორმატიულ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების  დაწყების  თაობაზე. ოთხივე საკითხზე მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი.

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 60 60