ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 1
24578
910111315
161722
23272829
30 

2020-08-31 - საკრებულოს სხდომა

2020 წლის 31 აგვისტოს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხის განხილვა :1. სენაკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ: ი. წურწუმია თანამომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე: დ. ხუხია 3. ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  2014   წლის 30 აპრილის  N14  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე       მომხსენებელი: სენაკისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსსამანდატო, საპროცედუროსაკითხთადაეთიკისკომისიისთავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე 4. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე       მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,   საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე. 5 ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ადგილობრივი  მოსაკრებლების შემოღების,  ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის  წესის  ინსტრუქციების  დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  2015   წლის 29 აპრილის  N21 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია.6   „სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 აპრილის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია 7.  ქალაქ სენაკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე 18 ერთეული გარე განათების ბოძის ნაწილის/წერტილის სს ,,სილქნეტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის და წლიური საიჯარო ქირის ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია

 

 

 

 

 

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 60 60