ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
1234567
89101214
1516171921
2223252628
2930 

2019-09-13 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2019 წლის 13 სექტემბერს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერ რუსია. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო სამი საკითხის განხილვა.1. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 11 სექტემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ №01/3188 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №180) - სენაკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების თაობაზე - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 11 სექტემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ №01/3189 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №181) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის განაწილების, კლასიპიკაციისა და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 ივლისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 12 სექტემბერს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან შემოსულ მომართვაზე №312072 (სარეგისტრაციო №182) - სენაკის მუნიციპალიტეტის სენაკი, სოფელი უშაფათის (ქუჩის) სახელდებასთან დაკავშირებით - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. სამივე საკითხზე მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერ რუსია.
 
 
 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 60 60