ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 13
46810
1114151617
1821222324
25262728293031

2019-08-20 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2019 წლის 20 აგვისტოს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხის განხილვა. 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის შედგენის თაობაზე. მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი.

 

2019-08-19 - საფინანსო კომისიის სხდომა

  2019 წლის 19 აგვისტოს  გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე - დავით ხუხია. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხის განხილვა: სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მეორე კვარტალის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა. მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ იზა წურუმია. თანამომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე დავით ხუხია.

 

 

 

2019-08-13 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2019 წლის 13 აგვისტოს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხის განხილვა. 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 7 აგვსიტოს შემოსული პეტიციების განხილვასთან და გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენიტი) დამტკიცების შესახებ N17 დადგენილების მე-100 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ბიუროს სხდომის მოწვევის თაობაზე. მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი.

 

 

 

2019-08-12 - სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა

2019 წლის  12 აგვისტოს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - ნანა ალანია. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხების განვილვა:  ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის  ,,მოსწავლე - ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრის დირექტორის    ანგარიშის  მოსმენა 2019  წლის I და II კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ მომხსენებელი: ა(ა)იპ ,,მოსწავლე - ახალგაზრდობისადა კულტურის ცენტრის დირექტორი: ლ. უჩანეიშვილი 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ  ანგარიშის  მოსმენა 2019  წლის I და II კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი: ნ. ხუბუა 3.  ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების“დირექტორის    ანგარიშის  მოსმენა 2019  წლის I და II კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ მომხსენებელი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების“დირექტორი: ა. ჯანჯღავა 4.   ა(ა) იპ - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრის“  დირექტორის  ანგარიშის  მოსმენა 2019 წლის I და II კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ  მომხსენებელი: ა(ა)იპ -,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრის“დირექტორი: ვ. ვეფხვაძე 5.   სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის,  სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მიერ  ანგარიშის  მოსმენა 2019  წლის I და II კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ მომხსენებელი:  განათლების, კულტურის, სპორტისა დაახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი: გ. მისაბიშვილი.

 

 

2019-08-09 - ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

2019 წლის 9 აგვისტოს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე თათია ჯინჯოლავა. დღის წესრიგში გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხის განახილვა: 1. ,,სსიპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოტიანეთის საჯარო სკოლისათვის ვლადიმერ (ლადო) იესეს ძე გაგუას სახელის მინიჭების თაობაზე“. 2. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტიოს ახალისოფლის ადმინიტრაციულ ერთეულში სოფელ ისულას ერთ-ერთი ქუჩისათვის სახელდების თაობაზე“. მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე თათია ჯინჯოლავა. კომისიის სხდომის გამართვამდე, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე თათია ჯინჯოლავა, კომისიის წევრი ზურაბი სანაია და საკრებულოს აპარატის უფროსი ვეფხვია რუსია სოფელ კოტიანეთის სკოლაში იმყოფებოდნენ.

 

 

 

2019-08-07 - ქონების მართვის კომისია

2019 წლის 7 აგვისტოს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე ბადრი ხურცია.  დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხის განხილვა. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცენარეთა მავნებლების და ცხოველების წინააღმდეგ 2019 წლის პირველ და მეორე კვარტალში გაწეული მუშაოების შესახებ ინფორმაციის მოსმენა. მომხსენებელი იყო საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე ბადრი ხურცია.

 

2019-08-07 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2019 წლის 7 აგვისტოს, გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ორი საკითხის განხილვა 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 5 აგვისტოს, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ მომართვაზე N01/2767 (სარეგისტრაციო N161) ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული საპროვატიზაციო ობიექტების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 6 აგვისტოს, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ N01/2785 მომართვაზე (სარეგისტრაციო N164) -,,სენაკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშნელობის საავტომობილო გზებზე საგზაო მოძრაობის რეგულირების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. ორივე საკითხზე მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი.

2019-08-05 - სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა

2019 წლის 5 აგვისტოს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - ნანა ალანია. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხების განვილვა: 1. შ.პ.ს ,,სენაკის ბავშვთა საავადმყოფოს“ მიერ 2018 წელს გაწეული-საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე. მომხსენებელი იყო შ.პ.ს ,,სენაკის ბავშვთა საავადმყოფოს“ დირექტორი ლ.დგებუაძე. 2. შ.პ.ს ,,სენაკის სამშობიარო სახლი“-ს მიერ 2018 წელს გაწეული საქმინობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე. მომხსენებელი იყო შ.პ.ს ,,სენაკის სამშობიარო სახლი“-ს დირექტორი კ. ვახანია. 3. შ.პ.ს ,,სენაკის ამბულატროულ-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენების თაობაზე. მომხსენებელი იყო შ.პ.ს ,,სენაკის ამბულატროულ-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ დირექტორი მ. ბოჯგუა. 4 შ.პ.ს ,,სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარისის მოსმენის თაობაზე. მომხსენებელი იყო შ.პ.ს ,,სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ დირექტორი ა. ლომია.
 
 
 

2019-08-02 - ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

  2019 წლის 2 აგვისტოს გაიმართა სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხის განხილვა.   ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზებზე დგომის/გაჩერების წესების    რეგულირების შესახებ“. მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე თათია ჯინჯოლავა.

 

 

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 57 97