ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულება-რეგლამენტი

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლებით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოთხოვნით, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული მომართვები

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში - 2021 წელი

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ს მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში - 2020 წელი

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ს მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში - 2019 წელი

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ს მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში-2018 წელი

თანამდებობრივი სარგო და სამივლინებო ხარჯი

საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები

სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ინსულაში, მდ. ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროქტი 1, 2

საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები

მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ნუსხა - 2020 წელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ნუსხა

გრანტები, საწვავისა და ტელეკომუნიკაციის ხარჯები - 2021 წელი

გრანტები, საწვავისა და ტელეკომუნიკაციის ხარჯები - 2020 წელი

გრანტები, საწვავისა და ტელეკომუნიკაციების ხარჯები

მოსაკრებლები, ტარიფები, საფასურები-2021 წელი

 მოსაკრებლები, ტარიფები და საფასურები -1

მოსაკრებლები, ტარიფები და საფასურები -2

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის 2020 წლის გეგმა

სენაკის მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 

საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

საკრებულოს დადგენილება პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის შესახებ

საკრებულოს დადგენილება პროაქტიუკლად გამოქვეყნების წესის შესახებ (30 აპრილი 2014 წელი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III- ინფორმაციის თავისუფლება

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი

გასაჩივრების წესი

ბრძანება ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმის დამტკიცების შესახებ

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

საკრებულოში დასაქმელ პირთა ოდენობა 

მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიცირება 

პეტიციის წარდგენის წესი

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 60 60